Controle gegevens en fraude

MISBRUIK VAN UITKERINGEN

De gemeente Schouwen-Duiveland vindt het belangrijk dat de mensen die een uitkering nodig hebben, deze ook kunnen krijgen. Daar hoort ook bij dat de gemeente actie onderneemt als iemand ten onrechte een uitkering krijgt.

De gemeente Schouwen-Duiveland doet dit door actief fraude met uitkeringen te bestrijden.

Het plegen van fraude kan heel aantrekkelijk lijken, maar loont niet. Als blijkt dat er sprake is van fraude, dan wordt de uitkering direct stop gezet. Het te veel ontvangen bedrag moet worden terugbetaald. Ook kan de gemeente u een boete opleggen. 

HOE WORDT FRAUDE OPGESPOORD?

Bij de aanvraag van een uitkering worden gegevens gevraagd. Om misbruik van uitkering te voorkomen en tegen te gaan, worden deze gegevens gecontroleerd door geautomatiseerde gegevensbestanden te raadplegen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens van het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast werkt de gemeente Schouwen-Duiveland samen met Suwinet en het Inlichtingenbureau om gegevens over de uitkering te vergelijken met gegevens van andere instanties, zoals het UWV Werkbedrijf, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Justitiële Informatiedienst en de Belastingdienst. Maandelijks worden bestanden met elkaar vergeleken. Ook tips van vermoedelijke fraude worden nader onderzocht.