Bijzondere bijstand, aanvraag

Omschrijving

Hebt u een laag inkomen? En moet u opeens kosten maken die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen.

Bijzondere bijstand is onder meer mogelijk voor:

 • Onvoorziene kosten voor bewindvoering of een advocaat.
 • De eigen bijdragen van het CAK.
 • Huisraad: kosten voor het aanschaffen/vervangen van bijvoorbeeld een wasmachine of een koelkast waarvoor iemand niet zelf heeft kunnen sparen. Bijzondere bijstand voor (noodzakelijke) huisraad wordt als lening verstrekt.

Voorwaarden bijzondere bijstand

 • Het gaat om bijzondere en noodzakelijke kosten. U hebt die kosten daadwerkelijk gemaakt of u gaat deze kosten nog maken.
 • U moet deze kosten kunnen aantonen door een offerte of een rekening.
 • Het gaat om onvoorziene kosten die u met uw inkomen, uitkering of spaargeld niet zelf kunt betalen.
 • Het gaat om kosten, die niet worden vergoed door: 
 • - een andere organisatie (bijvoorbeeld een zorgverzekeraar) of 
 • - via een andere wet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 110 % van de bijstandsnorm. 
 • Is uw inkomen hoger dan de bijstandsnorm, dan wordt uw draagkracht betekent. Uw draagkracht geeft aan hoeveel u zelf kunt bijdragen in de bijzondere kosten.

Zie voor de bedragen het overzicht regelingen voor mensen met een laag inkomen in het rechtermenu.

Vragen?

Hebt u vragen neem dan contact op met het loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280.

Hoe werkt het?

Voor het aanvragen van Bijzondere bijstand, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Voor de afhandeling van uw aanvraag geldt een termijn maximaal acht weken. Is dit niet haalbaar dan krijgt u hierover bericht. Het kan zijn dat er bij uw aanvraag nog bewijsstukken ontbreken, zodat we uw aanvraag niet af kunnen handelen. In dat geval krijgt u een hersteltermijn om deze aanvullende gegevens aan te leveren.