Arbeids-, re-integratieverplichtingen

Wie een uitkering heeft, moet zelf actief op zoek naar betaald werk of meewerken aan een scholings- of werktraject. Hebt u bij het zoeken naar werk ondersteuning nodig, dan kan de gemeente u daarbij helpen. Hoe dat gebeurt, verschilt per persoon (maatwerk). De Participatiewet omschrijft heel duidelijk wat deze arbeids- en re-integratieverplichtingen inhouden. Wie zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt te maken met maatregelen die van invloed zijn op de uitkering. 

Arbeidsverplichtingen

 • Actief zoeken naar betaald werk. Dat kan door u in te schrijven bij uitzendbureaus, door vacatures te zoeken in de media en via speciale websites als werk.nl en linkedin.com.
 • Aannemen van aangeboden werk.
  U kijkt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats maar ook daarbuiten. Krijgt u werk aangeboden, dan moet u dit aanvaarden, ook al ligt het werk onder uw opleidingsniveau en moet u daarvoor reizen.
  Criteria voor het aanvaarden en behouden van een baan:
  - een maximale reistijd van drie uur per dag
  - bereidheid om te verhuizen, als er sprake is van een arbeidsovereenkomst van minimaal één jaar  

Re-integratieverplichtingen

 • Meewerken aan een scholings- of werktraject (re-integratietraject)
  Het kan zijn dat u bij het zoeken naar werk steun en begeleiding kunt gebruiken. Dat kan zijn in de vorm van het opdoen van werkervaring via een re-integratietraject of door om- of bijscholing. De klantmanager en u bepalen samen welke ondersteuning u nodig hebt. Van u wordt verwacht dat u meewerkt aan zo’n traject.
 • Alleenstaande ouders en solliciteren
  Als u als alleenstaande ouder een kind jonger dan 5 jaar verzorgt, dan mag u ontheffing vragen van de sollicitatieplicht. Dat betekent dat u dan tijdelijk niet hoeft te solliciteren. Maar u moet deze periode wel gebruiken om uw kansen op werk te vergroten. Daarom maakt de sociale dienst samen met u een plan van aanpak. Hierin staat wat u gaat doen, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage. Na ieder half jaar bespreekt u met de sociale dienst hoe het gaat met de activiteiten uit uw plan van aanpak.

Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering of bijzondere bijstand van de gemeente ontvangt zijn daar voorwaarden en verplichtingen aan verbonden. Een van die verplichtingen is de inlichtingenplicht.

Wacht u daar niet mee, want dat kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Blijkt namelijk dat u te veel uitkering hebt ontvangen, dan moet u dit teveel terugbetalen. Daarnaast moet u rekening houden met een boete. Deze boete bedraagt minimaal € 150 en maximaal het bedrag dat u te laat hebt opgegeven. Levert u in vijf jaar tijd het wijzigingsformulier nog een keer niet of te laat in, dan wordt de boete hoger. 

Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op via e-mail.