Wmo- adviesraad

De Wmo-adviesraad bestaat uit dertien leden die allemaal ervaringsdeskundig zijn en/of veel kennis hebben op het gebied van welzijn en zorg. De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan het college van burgemeester en wethouders. Op deze manier wil de Wmo-adviesraad er voor zorgen dat burgers, zo lang mogelijk, volwaardig (blijven) meedoen aan de samenleving en dat zij zolang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen.
De Wmo-adviesraad vergadert periodiek in het gemeentehuis. De vergaderdata, agenda maar ook oude adviezen, contactgegevens, interessante artikelen en informatie over de leden vindt u binnenkort op deze pagina.