Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal starten

Omschrijving

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal starten, dan dient u hiervoor een aanvraag in bij de gemeente.

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)

Vanaf 1 juli 2010 is het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) voor iedereen in te zien. In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De gemeente zorgt voor de registratie van kinderopvangorganisaties.

Hoe werkt het?

Om een aanvraag in te dienen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat moet ik doen?

Bij een aanvraag voor een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang stuurt u de volgende documenten mee:

 • kopie van een Verklaring Omtrent het Gedrag van de houder, welke bij het indienen van de aanvraag voor exploitatie niet ouder is dan twee maanden
 • kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van de houder (als een handelingsbevoegd persoon namens de houder tekent: een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van deze persoon)
 • kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig)
 • kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • kopie van het pedagogisch beleidsplan
 • kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig)

Bij een aanvraag voor een peuterspeelzaal stuurt u de volgende documenten mee:

 • kopie van een Verklaring Omtrent het Gedrag van de houder, welke bij het indienen van de aanvraag voor exploitatie niet ouder is dan twee maanden
 • kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van de houder (als een handelingsbevoegd persoon namens de houder tekent, dan een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van deze persoon bijvoegen)
 • kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig)
 • kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • kopie van het pedagogisch beleidsplan
 • kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig)
 • kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang (tenzij in het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen al geregistreerd staat dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang)