Jeugdhulp, aanmelding

Omschrijving

Hebt u vragen of wilt u advies over de opvoeding/het opgroeien van uw kind? Dan kunt u daarvoor bellen of mailen naar de jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Hoe werkt het?

Is uw vraag eenvoudig te beantwoorden, dan is een telefoontje met of e-mail naar het CJG vaak voldoende. Het kan zijn dat een opvoedadvies alleen niet voldoende is. In dat geval kunt u:

  • kiezen voor het opstellen van een familiegroepsplan
  • via het CJG of via doorverwijzing door de huisarts (tijdelijk) jeugdhulp aanvragen
  • digitaal aanmelden voor jeugdhulp via de knop 'Aanmelden' in het rechtermenu op deze pagina

Centrum voor Jeugd en Gezin, telefoonnummer (0113) 244 323 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur), e-mail.

Gesprek (intake)

Het kan zijn dat u voor het wegnemen van uw zorgen begeleiding/ondersteuning via jeugdhulp nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van meerdere problemen/zorgen binnen uw gezin. In dat geval maakt de jeugdverpleegkundige van het CJG/de jeugdconsulent van de gemeente een afspraak met u voor een intakegesprek. Dat gesprek kan bij u thuis zijn, maar ook elders als u dat liever hebt.

 Dit gesprek gaat volgens een speciale methodiek (driekolommen model). U bespreekt met elkaar:

  1. wat uw zorg/uw probleem precies is
  2. wat er wél goed gaat
  3. wat nodig is om uw probleem op te lossen 

Doorverwijzing naar jeugdhulp

Als tijdens dit intakegesprek blijkt dat een opvoedadvies alleen niet voldoende is, neemt het CJG contact op met het team Jeugdhulp van de gemeente. Vanuit de gedachte één gezin, één plan, één hulpverlener onderzoeken zij samen met u wat in uw situatie de beste hulp is en welke instantie die hulp het beste kan leveren. Een mogelijkheid is om hiervoor het gebiedsgerichte team in te schakelen. In dit team werken verschillende organisaties op het gebied van opvoeding, geestelijke gezondheidszorg en begeleiding samen. Vanuit dit team krijgt u te maken met één hulpverlener, die u meteen kan ondersteunen. Met hem/haar kunt u ook nagaan welke hulp er nog meer nodig is.

Privacy

De informatie die u geeft is vaak heel persoonlijk. U bepaalt welke informatie u geeft en voor wie die informatie is bedoeld. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Dit gebeurt op basis van: Wet bescherming persoonsgegevens, Jeugdwet, Wet BIG en het Burgerlijk wetboek.

Bezwaar en beroep

Burgemeester en wethouders nemen een besluit over uw aanvraag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht (beschikking). Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Dit kan door een het indienen van een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de folder 'Algemene wet bestuursrecht' leest u hoe u dat moet doen.