Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand

De Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (WWB) is een onafhankelijke adviesraad die de belangen van de cliënten van de afdeling Werken, Wonen en Leven (WWL) behartigt. Deze raad overlegt regelmatig met de afdeling en signaleert problemen. De cliëntenraad kan u informatie geven en u helpen bij uw contacten met de afdeling WWL. 

U kunt iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met één van de leden van de cliëntenraad. 

De telefoonnummers zijn:

  • Martin de Jong 06 54 31 39 61
  • Cees Verweel 06 81 29 79 69 

E-mail
Website clientenraadwwb-sd.nl