Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voor de gemeente hét adres waar ouders/verzorgers, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.

Het CJG zorgt voor:

  • advisering bij opvoedvragen
  • hulp/begeleiding bij de opvoeding voor ouders/verzorgers en jongeren
  • doorverwijzing naar het gebiedsgerichte team of naar hulpverleningsinstanties

Het CJG zelf is geen hulpverlener, maar richt zich vooral op het voorkomen van problemen (preventie). 

Het CJG geeft tips en adviezen (opvoedondersteuning) waarmee ouders/verzorgers en jongeren zelf aan de slag kunnen gaan. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van een familiegroepsplan. Het voordeel hiervan is dat dit familiegroepsplan gemaakt is dóór en vóór uw gezin en u zelf de regie behoudt over hulp die nodig is. 

Veel algemene informatie over opvoeden/opgroeien vindt u op cjgschouwen-duiveland.nl.

ContacT

Telefonisch via (0113) 244 323 (maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 uur)
E-mail

Spoed/crisis

Bij crisissituaties na 17.00 uur en in het weekeinde belt u naar (085) 22 20 019.

In geval van spoed, bel dan direct 112, de huisarts of politie.