Vooroverleg zorginitiatief

Omschrijving

Wilt u een initiatief opzetten voor het aanbieden van (nieuw) zorgaanbod op Schouwen-Duiveland of uw huidige zorgaanbod uitbreiden?

Dan heeft u medewerking van de gemeente nodig, bijvoorbeeld voor een vergunning om een locatie in te richten.

De gemeente heeft op 25 februari 2021 de beleidsvisie zorglandschap vastgelegd. Daaraan toetst de gemeente alle nieuwe zorginitiatieven die een beslag leggen op de fysieke ruimte. Het gaat om:

  • Initiatieven voor het aanbieden of uitbreiden van zorgaanbod op Schouwen-Duiveland
  • Initiatieven die beslag leggen op de fysieke ruimte, zoals een inloopvoorziening, dagbestedingslocatie, logeerhuis of gezinshuis
  • Initiatieven die gefinancierd worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (WIz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet (JW) of een landelijke of lokale subsidieregeling.

Hoe werkt het?

Om een goede afweging te kunnen maken of uw zorginitiatief past binnen onze beleidsvisie, vragen we u om zoveel mogelijk informatie aan te leveren. Ook als u uw aanbod wilt uitbreiden, inkrimpen, verplaatsen of wilt overnemen van een andere zorgaanbieder moet u informatie bij de gemeente aanleveren.

Lever deze informatie ruim op tijd (voor het realiseren van het initiatief) bij ons aan. De benodigde informatie staat omschreven in de brochure ‘Bijdragen aan het zorglandschap van Schouwen-Duiveland?’

Vanaf 1 mei 2021 kunt u deze informatie via onze website doorgeven. Klik op de knop ‘Doorgeven met DigiD’ rechts op deze pagina om de gevraagde gegevens aan te leveren of om meer informatie van de gemeente te vragen.