Bruinisse, structuurvisie

VASTGESTELDE STRUCTUURVISIE BRUINISSE 2025

De gemeenteraad heeft op 29 september 2011 de Structuurvisie Bruinisse 2025 vastgesteld.

HET PLAN

De Structuurvisie Bruinisse 2025 geeft op hoofdlijnen het gewenste toekomstbeeld op het gebied van wonen, werken en recreëren en waar deze functies zich kunnen ontwikkelen in Bruinisse. Aan de hand van deze visie toetst de gemeente of ontwikkelingen en initiatieven passen bij het toekomstbeeld van het dorp. U kunt de structuurvisie in digitale vorm raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

UITVOERING

De Structuurvisie Bruinisse 2025 borduurt voort op de Structuurschets Bruinisse 2006 en de uitvoering is in volle gang. Meer informatie is te vinden op: