Structuurvisies

Gemeenten maken structuurvisies om hiermee uitspraken te doen over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling.

In een structuurvisie worden afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid op lokaal niveau. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn. Het is het richtinggevende document waarin voor overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en burgers duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente, provincie of het Rijk nastreeft.

De verschillende structuurvisies kunt u bekijken in het rechtermenu op deze pagina.