Thematafels

Kun jij op de school of opleiding terecht van eigen keuze? Kun je werk doen dat aansluit bij je interesses en talenten? Of is dat met jouw leeftijd, culturele achtergrond, talenten of beperkingen relatief moeilijk? Mensen, oud of jong, uit de dorpen of uit de stad, met of zonder beperking en diverse achtergronden kunnen drempels ervaren. Op hun werk, op school, in hun vrije tijd, en in de buurt waar ze wonen. In een inclusieve gemeente kan iedereen volwaardig deelnemen aan de samenleving.

In februari, maart en het najaar 2020 organiseert de gemeente Schouwen-Duiveland thematafels over inclusie op vijf thema’s. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met elkaar in gesprek. We vormen een visie op het thema, benoemen mooie voorbeelden en knelpunten. Dit wordt gebruikt voor het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Iedereen is welkom: inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties en beleidsadviseurs van de gemeente.

Thematafel inclusieve arbeidsmarkt

Er zijn in Schouwen-Duiveland al een aantal bedrijven en inwoners die werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt. Aan de thematafel hoor je hun verhalen en gaan we met elkaar in gesprek. Wat komen inwoners tegen bij hun zoektocht naar werk? Wat is ervoor nodig om een bedrijf inclusief te maken? En hoe komen we tot beleid dat diversiteit op de arbeidsmarkt versterkt?

 • Deze thematafel heeft plaatsgevonden op woensdag 19 februari 2020

Thematafel inclusie & support (zorg en welzijn)

Of iemand nu kortdurende ondersteuning krijgt van het wijkteam of langdurige ondersteuning van een zorg- of welzijnsorganisatie. Hoe kun je mensen ondersteunen om een leven midden in de samenleving op te bouwen, onder eigen regie en op basis van eigen interesses en talenten?

Met vrienden, in de buurt, op school of werk, thuis en op de sportclub of vereniging. Welke goede voorbeelden zijn er op Schouwen-Duiveland?
We gaan in gesprek over wat ervoor nodig is om zorg en welzijn inclusief te maken.

 • Deze thematafel heeft plaatsgevonden op woensdag 11 maart 2020

Thematafel wonen in een inclusieve buurt

Een inclusieve buurt is voor iedereen toegankelijk, heeft een divers huizenaanbod en een fijne, open sfeer. Het is een plek waar architectuur en bereikbaarheid sociale contacten bevorderen. Kun je bij je buren op visite, sporten bij een vereniging of elkaar ontmoeten in het buurthuis? Zijn de winkels en restaurants toegankelijk en is er voldoende aanbod van aanpasbare woningen? Wat is ervoor nodig om de wijken en dorpen op Schouwen-Duiveland inclusiever te maken?

 • Woensdag 23 september 2020 (was 14 september), 19.00 - 21.00 uur
 • Online bijeenkomst (instructies volgen na aanmelding)
 • Er is plek voor maximaal 18 personen

Thematafel inclusie in het onderwijs

Kan elke inwoner terecht op de school of opleiding van eigen keuze? Of is dat met zijn of haar culturele achtergrond, leeftijd, talenten of beperkingen relatief moeilijk? Tijdens deze thematafel gaan we met elkaar in gesprek over inclusie in het onderwijs. Hoe kunnen we de grote diversiteit aan mensen goed onderwijs bieden op een school of opleiding? En hoe kunnen we als inwoners, scholen en gemeente gezamenlijk werken aan de randvoorwaarden om deze initiatieven te versterken?

 • Woensdag 7 oktober 2020, 19.00 - 21.00 uur
 • Online bijeenkomst (instructies volgen na aanmelding)
 • Er is plek voor maximaal 18 personen

Thematafel inclusieve cultuur, vrije tijd en sport

De een gaat naar de voetbalvereniging of schilderclub. De ander speelt piano en geeft concerten, of ontmoet vrienden in het theater, café of restaurant. In een inclusieve gemeente staan deze locaties en verenigingen open voor iedereen. Wat is ervoor nodig om vrijetijdsbesteding, sport en cultuur inclusiever te maken?

 • Woensdag 28 oktober 2020, 19.00 - 21.00 uur
 • Online bijeenkomst (instructies volgen na aanmelding)
 • Er is plek voor maximaal 18 personen

Meld u nu aan!

Praat mee tijdens een van de thematafels. Uw inbreng is heel waardevol.