Lokale Inclusie Agenda

De gemeente Schouwen-Duiveland werkt aan een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan een inclusieve samenleving. We kijken naar inclusie op verschillende gebieden. Dat kan niet zonder de inbreng van zo veel mogelijk Schouwen-Duivelanders.

Wat gaan we doen?

Begin 2020 gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, scholen, ondernemers, buurtinitiatieven, clubs, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook organiseren we thematafels over inclusie op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg en welzijn en vrije tijd. Iedereen is welkom om hierbij aan te sluiten. Het beleid van de gemeente wordt getoetst aan de hand van de Quickscan Inclusieve Gemeenten.

In een afsluitende werkconferentie leggen we alle uitkomsten, plannen, visies en ambities bij elkaar. We ontwikkelen met inwoners en organisaties initiatieven om de inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Dit alles resulteert in de Lokale Inclusie Agenda van Schouwen-Duiveland.

Actie

Samen maken we een plan om de Lokale Inclusie Agenda uit te voeren en te borgen.