Zonnemaire, Kijkuitsedijk 1-3 - omgevingsvergunning (beschikking eerste en tweede fase)

Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning (lees: gelijktijdig beschikking eerste en tweede fase) te verlenen voor het realiseren van zeventien zorg-recreatiewoningen, een gezondheidscentrum met drie behandelkamers, een zorgchalet op de minicamping, het in gebruik nemen van de bedrijfswoning te behoeve van de huisvesting of overnachtingsmogelijkheid voor zorgverleners en het gebruiken van een bestaande gebouw (Jachthuis) voor ontvangst, ontmoeting, zorg-gerelateerde workshops/ cursussen aan de Kijkuitsedijk 1-3 te Zonnemaire, met daarbij behorend de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet natuurbescherming van de provincie Zeeland.

De aanvraag, de twee ontwerpbeschikkingen eerste en tweede fase, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, de verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wet natuurbescherming van de provincie Zeeland en de bijbehorende stukken zijn te downloaden met ingang van maandag 8 juni tot en met maandag 20 juli 2020.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.