Zierikzee, Emil Sandströmweg 6, ontwerp-omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van 3 tijdelijke schoollokalen aan de Emil Sandströmweg 6 te Zierikzee.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 22 juni tot en met 3 augustus 2020 ter inzage. U kunt de stukken ook downloaden.

Het plan ziet op het brandveilig gebruiken van 3 tijdelijke schoollokalen aan de Emil Sandströmweg 6 te Zierikzee.

Vanaf 22 juni tot en met 3 augustus 2020 kan iedereen een zienswijze indienen op de ontwerp beschikking. Dit kan digitaal, schriftelijk per post of mondeling. Een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0111) 452 252.

Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning.