Verklikkerpad, realiseren veetunnel - ontwerp-omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een veetunnel onder de Verklikkerweg te Burgh-Haamstede. De provincie Zeeland heeft hiervoor een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 mei 2020 tot en met 29 juni 2020. Via deze link kunt u de stukken downloaden.

In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen tegen de ontwerp-beschikking. Dit kan digitaal, schriftelijk per post of mondeling (op dit moment alleen telefonisch). Een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0111) 452 218.