Renesse, Strand Renesse Oost 1 (De Branding)

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 17 maart 2020 vastgestelde wijzigingsplan ‘Strandpaviljoen De Branding’ van 18 mei tot en met 29 juni 2020 digitaal te raadplegen is via www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN nummer NL.IMRO.1676.00293BpwRE219684-ON01. De stukken kunt u hier ook downloaden.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiding van de bestaande strandtent. Door middel van het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid wordt de mogelijkheid geboden om uit te breiden tot een maximaal oppervlakte van 750 m2.

Vanaf 18 mei 2020 kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252

Zierikzee, 18 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland