Renesse, Laone 11 - 13 - ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 6 sociale huurwoningen, onder de liberalisatiegrens, op het adres Laone 11 - 13 in Renesse.

De stukken kunt u hier downloaden.