Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan wonen’ met identificatienummer NL.IMRO.1676.00290Bpp-ON01 van 23 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis, waar u het tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt inzien.

Het plan

Het bestemmingsplan is een zogenaamd paraplubestemmingsplan. In het paraplubestemmingsplan worden in één keer meerdere bestemmingsplannen herzien waarbij alleen de regeling wordt opgenomen dat woningen niet gebruikt mogen worden voor de huisvesting van meer dan één huishouden. Met deze regeling wordt onder meer kamerverhuur tegengegaan. Voor een aantal woningen waarvan bij ons bekend is dat die reeds enige tijd in gebruik zijn voor de huisvesting van meerdere huishoudens, is een specifieke regeling opgenomen waarmee dit gebruik onder voorwaarden mag worden voortgezet.

Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de gronden die vallen in de volgende bestemmingsplannen: 'Buitengebied', ‘Brouwershaven, Noordgouwe en Dreischor', 'Heereweg 33-35-37 Noordgouwe', 'Bebouwde kom Zierikzee', 'Bebouwde kom Bruinisse', 'Woningbouw Riekusweel IV', 'Dreef Bruinisse', 'Zonnemaire Ouwerkerk Sirjansland', 'Bebouwde kom Poortambacht' en 'Bedrijventerrein Zierikzee 2014'.

Zienswijzen

Van 23 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via het cluster Omgevingsbeleid op (0111) 452 252.

De gemeenteraad zal met inachtneming van de ingediende zienswijzen naar verwachting in het tweede kwartaal 2020 een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.