Kop van Schouwen, 2e herziening ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Kop van Schouwen’ met identificatienummer NL.IMRO.1676.00291BphKS-ON01 van 28 april tot en met 8 juni 2020 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien: daarvoor dient u eerst via de receptie een afspraak te maken. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan downloaden.

Deze planherziening betreft enkel een technisch-administratieve planaanpassing: namelijk het voor camping Eureka Park Renesse herstellen van een omissie op de verbeelding van het op 24 december 2014 vastgestelde bestemmingsplan Kop van.
Deze camping, gelegen aan de noordzijde van de Hoogenboomlaan in Renesse, bestaat uit twee door de Luieweg van elkaar gescheiden terreindelen. Gebleken is echter dat in de verbeelding van dit bestemmingsplan ten onrechte voor het oostelijk van de Luieweg gelegen terreindeel (kadastraal bekend onder L448 en L449) de technisch benodigde koppeling met het westelijk van deze weg gelegen terreindeel ontbreekt. Dit betreft de koppeling aan drie maatvoeringsvlakken, welke voor het gehele terrein bedoeld zijn. Hierdoor is sprake van een onjuistheid in de standplaats- en winterstallingsregeling, welke gerepareerd moet worden.

Van 28 april tot en met 8 juni 2020 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Binnen 12 weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van deze planherziening. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.