Kerkwerve, Tellersweg 4 - Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het omzetten van 5 niet permanente standplaatsen naar 5 permanente standplaatsen op het adres Tellersweg 4 Kerkwerve.

U kunt de bijbehorende stukken hier downloaden.