Kerkwerve, Heuvelsweg 15 - Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Heuvelsweg 15 te Kerkwerve’ van 23 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 raadpleegbaar is op www.schouwen-duiveland.nl

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van kassen met 2.575 m2 op het adres Heuvelsweg 15 te Kerkwerve.

Vanaf 24 maart 2020 kunnen gedurende zes weken zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit. Dit kan digitaal via de website van de gemeente. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252

Zierikzee, 20 maart 2020

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland