Burgh-Haamstede, Steursweg 3, ontwerp wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders zijn van plan om volgens artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke ordening een wijziging van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Schouwen-Duiveland’ vast te stellen voor:

  • het wijzigen ten behoeve van het vestigen van een minicamping, gemeente Westenschouwen, sectie F, nummer 1469, Steursweg 3 te Burgh-Haamstede.

Het ontwerp van de wijziging en bijbehorende stukken liggen van 19 juni 2017 tot en met 31 juli 2017 ter inzage. U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien op deze site of in de leesruimte van het gemeentehuis.

Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp van de wijziging naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) 452 226.

Achterliggende stukken