Burgh-Haamstede, Steursweg 2 en Brabersweg 6 - ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Steursweg 2 en Brabersweg 6, Burgh-Haamstede’, met identificatienummer NL.IMRO.1676.00275BphBH126844-ON01, van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 ter inzage ligt.

U kunt het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de stukken in deze periode in de leesruimte van het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien: daarvoor dient u eerst via de receptie een afspraak te maken. Ook kunt u een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan aanvragen via de gemeentelijke website https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/vraag-aan-de-gemeente.

Dit bestemmingsplan regelt planologisch-juridisch de verplaatsing van 2 recreatiewoningen van de minicamping aan de Brabersweg 6 te Burgh-Haamstede naar de minicamping op het perceel Steursweg 2 te Burgh-Haamstede. Ook wordt daarin de reeds bestaande kampeercapaciteit van de minicamping aan de Steursweg vastgelegd.

Van 22 juni tot en met 3 augustus 2020 kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website en schriftelijk per post. Per e-mail is dit niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee.

Binnen twaalf weken na afloop van de inzageperiode zal de gemeenteraad, met inachtneming van eventuele ingediende zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van deze planherziening. Na vaststelling volgt opnieuw een ter inzage legging en de mogelijkheid om beroep in te stellen.