Bruinisse, Molenstraat 46 - Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van het pand voor kinderopvang op het adres Molenstraat 46 te Bruinisse.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 11 november tot en met 23 december 2019 ter inzage. De stukken kunt u hier downloaden.

HET PLAN

Het plan ziet op het brandveilig gebruiken van het pand voor kinderopvang.

REAGEREN

Vanaf 11 november 2019 tot en met 23 december 2019 kan iedereen een zienswijze geven op de ontwerp beschikking. Dit kan digitaal, schriftelijk per post of mondeling, een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer (0111) 452 252.

PROCEDURE

Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de omgevingsvergunning. Na dit besluit volgt opnieuw een ter inzage legging.