Bruinisse, Langeweg 3 - Ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een nieuwe woning op het adres Langeweg 3 te Bruinisse.

De bijbehorende stukken kunt u hier downloaden.