Voorstel vaststelling bestemmingsplan en antwoordnotities Brouwerseiland

Burgemeester en wethouders hebben op 23 mei 2017 besloten om een voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Brouwerseiland’, de 'Antwoordnotitie ontwerpbestemmingsplan Brouwerseiland' en de 'Antwoordnotitie voornemen gebruik te maken van de ontheffing Barro' aan de gemeenteraad voor te leggen.

U kunt de zienswijzen hier downloaden. Daarnaast kunt u de antwoordnotities inzien in het gemeentehuis te Zierikzee.