Plannen ter inzage

Ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl, het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit, kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Schouwen-Duiveland bekijken.
Op de kaart kunt u een perceel aanklikken om alle beschikbare, relevante informatie te bekijken.
Voor oudere plannen die nog niet op ruimtelijkeplannen.nl staan, kunt u zoeken in het archief van onze oude website.

Daarnaast liggen bestemmingsplannen die in procedure zijn (digitaal) ter inzage. Ook deze plannen zijn op ruimtelijkeplannen.nl terug te vinden. Het gaat hierbij om zowel bestemmingsplannen als wijzigingsplannen, omgevingsvergunningen en overige ruimtelijke plannen.

Momenteel liggen de volgende plannen ter inzage:

Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het plan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) 452 252.