Nederlandse nationaliteit, afstand doen

Omschrijving

Om afstand te kunnen doen van de Nederlandse nationaliteit moet u, naast de Nederlandse nationaliteit, nog een andere nationaliteit hebben. Na de ondertekening van de verklaring van afstand krijgt u meteen een bevestiging waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt verloren.

Gevolgen voor uw kinderen als u afstand doet

Doet u afstand van uw Nederlandse nationaliteit en de andere ouder is geen Nederlander, dan verliezen uw Nederlandse minderjarige kinderen ook de Nederlandse nationaliteit. In dat geval moet u ook de Nederlandse paspoort(en) en/of Nederlandse identiteitskaart(en) van die kinderen meenemen. Bovendien vragen wij u of de kinderen en de andere ouder ervan op de hoogte zijn dat uw kinderen hun Nederlandse nationaliteit kwijtraken.

Minderjarige kinderen die zelf afstand willen doen

Bij kinderen onder de 18 kunnen alleen de ouders/gezaghouders namens hen afstand doen.

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. Daarnaast kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken, óók als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als:

  • u fraude hebt gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure.
  • u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld.

Voor meer informatie zie: rijksoverheid.nl

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing die is genomen. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan.

Meer informatie vind u op de site overheid.nl.

Hoe werkt het?

U legt de verklaring van afstand af bij de gemeente. U ondertekent deze zelf. Om een afspraak te maken, klikt u op de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Aan het afleggen van een verklaring van afstand zijn geen kosten verbonden.