Nederlandse nationaliteit, afstand doen

Omschrijving

Nederlandse nationaliteit opgegeven

Als u geen Nederlander meer wilt zijn, dan geeft u de Nederlandse nationaliteit op. U legt dan een ‘verklaring van afstand’ af. Hebt u kinderen onder de 18 jaar? Zij verliezen de Nederlandse nationaliteit dan automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen zonder dat u daar bewust voor kiest. Bijvoorbeeld als u zelf voor een andere nationaliteit kiest. Maar dat kan ook door andere redenen.

De gemeente heeft voor de verklaring van afstand uw naam, geboortedatum en uw adres nodig. U moet hiervoor het volgende meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs, of
  • een bewijs van een andere nationaliteit
  • alle in uw bezit zijnde Nederlandse reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart). Ook van uw kinderen als zij ook de Nederlandse nationaliteit verliezen.

Voor de verklaring van afstand geldt:

  • u bent meerderjarig
  • u heeft nog een andere nationaliteit

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap
  • kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven
  • wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen

U kunt de verklaring van afstand afleggen bij de gemeente. U ondertekent deze zelf.

Hoe werkt het?

Om een afspraak te maken, klikt u op de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Aan het afleggen van een verklaring van afstand zijn geen kosten verbonden.