Nederlander worden door optie

Omschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op twee manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Kijk voor de voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): IND.nl.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Hoe werkt het?

Om een aanvraag te doen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechter menu op deze pagina.

Een medewerker van de afdeling Burgerzaken zal dan telefonisch contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een intakegesprek.

Wat moet ik doen?

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

  • Een geldig paspoort of ander reisdocument
  • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf
  • Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland dan hoeft u geen verblijfsvergunning te hebben
  • Een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte uit uw land van herkomst

Er kunnen nog andere documenten nodig zijn. Voor meer informatie over de documenten kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Wat kost het?

De optieprocedure kost:

  • voor u alleen: € 196
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 335
  • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22