Nederlander worden door naturalisatie

Omschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op twee manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure. De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Meer informatie hierover leest u bij 'Nederlander worden door optie'.

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u onder andere of u uw oude nationaliteit kunt houden. De gemeente stelt daarna een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt nadat u de verklaring van verbondenheid hebt afgelegd.

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u hebt vijf jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning die u altijd op tijd hebt verlengd
 • u hebt een geldig verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel.
 • er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland
 • u bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving en u kunt dit laten zien met uw inburgeringsdiploma
 • er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland
 • u vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland

Er zijn uitzonderingen op de termijn van vijf jaar. Kijk voor meer informatie op ind.nl.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland
 • uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel
 • is uw kind 16 of 17 jaar oud, dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal drie jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de IND.

Hoe werkt het?

Om een aanvraag in te dienen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechter menu op deze pagina. Een medewerker van de afdeling Burgerzaken zal dan telefonisch contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een intakegesprek.

Wat moet ik doen?

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • geldig paspoort of ander reisdocument
 • geldig verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf
 • geboorteakte
 • huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
 • inburgeringsdiploma

Hebt u een rapport van een eerste of nader gehoor? Neem dit dan ook mee.

Zijn de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits, dan moet u ze eerst laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Wat kost het?

De naturalisatieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 925
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.181
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 137

Bent u staatloos? Of hebt u een verblijfsvergunning asiel:

 • voor u alleen: € 688
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 945