Basisregistratie personen (BRP), uittreksel

Omschrijving

Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is een overzicht van uw persoonsgegevens die bij de gemeente bekend zijn.

In een uittreksel BRP staan altijd uw naam, adres en geboortedatum. Verder kunt u zelf aangegeven wat er in het uittreksel moet staan. Een pensioenfonds wil bijvoorbeeld andere informatie van u dan een woningcorporatie. Vermeld daarom altijd bij uw aanvraag waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dit kan onder andere zijn voor:

 • uittreksel BRP algemeen
 • uittreksel BRP voor een huwelijk
 • uittreksel BRP voor examen of rijbewijs
 • uittreksel BRP voor een nieuwe woning (Zeeuwland)

De volgende informatie kunt u ook laten vermelden:

 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw geslacht
 • de namen van uw ouders
 • uw nationaliteit(en)
 • uw burgerlijke staat
 • de namen en geboortedata van uw kinderen
 • de datum waarop in de gemeente Schouwen-Duiveland bent komen wonen
 • in welke gemeente u hiervoor woonde
 • hoeveel personen er staan ingeschreven op uw adres
 • op welke adressen u ingeschreven hebt gestaan

Hoe werkt het?

Om het uittreksel aan te vragen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Wat kost het?

Het uittreksel kost € 9,36.