Basisregistratie personen (BRP), inzien of wijzigen

Omschrijving

_____________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijke mededeling in verband met het coronavirus

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Dan vragen we u geen afspraak te maken en niet naar het gemeentehuis te komen. Zodra u geen verkoudheidsklachten meer heeft kunt u via onze website een (nieuwe) afspraak maken. Voor de meest actuele informatie kunt u de nieuwsberichten op onze website raadplegen: schouwen-duiveland.nl. Bedankt voor uw begrip en medewerking!

_____________________________________________________________________________________________________________________

In de Basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens, zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

U kunt gegevens die over u bekend zijn bij de gemeente inzien in het gemeentehuis. U kunt uw gegevens ook inzien op mijn.overheid.nl. Daarvoor hebt u een DigiD nodig en moet u zich registreren.

Hoe werkt het?

Wilt u langskomen om uw gegevens in te zien of kloppen uw gegevens niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken via de knop 'Afspraak maken' in het rechtermenu op deze pagina.

Let op:

  • Als u in het formulier klikt op de knop 'Afspraak maken' krijgt u een lijst met datums te zien. Kiest u een datum en ziet u geen tijden, dat betekent dat er op deze dag geen afspraak meer mogelijk is.
  • Heeft u een datum en tijd geselecteerd, scroll dan helemaal naar beneden om uw afspraak te bevestigen.

Wat moet ik doen?

Neem het volgende document mee naar uw afspraak:

  • uw geldig identiteitsbewijs

Uw gegevens wijzigen

Zit er een fout in uw gegevens in de Basisregistratie Personen? Dan kunt u een verzoek tot correctie indienen. Dat kan op twee manieren:

  1. Bij de balie Burgerzaken. U kunt hiervoor een afspraak maken via de knop 'afspraak maken'. Neem uw geldig identiteitsbewijs en bewijsstukken van de juiste gegevens mee naar de afspraak.
  2. Schriftelijk bij het cluster Burgerzaken. Geef een toelichting bij de correctie en voeg bewijsstukken bij. Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Schouwen-Duiveland

cluster Burgerzaken

Postbus 5555

4300 JA Zierikzee

U krijgt binnen vier weken een besluit over uw correctieverzoek.

Wat kost het?

Aan de inzage en correctie zijn geen kosten verbonden.