Wmo, hoe werkt het

Omschrijving

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven en meedoen in de samenleving. Als dat door omstandigheden (leeftijd, ziekte of beperking) moeilijk wordt, probeert u daarvoor zelf een oplossing in uw eigen omgeving (familie, vrienden, buren of vrijwilligers) te vinden. Als dat niet of onvoldoende mogelijk is, kunt u uw vraag voorleggen aan het loket Samenleving en Zorg.

Loket Samenleving en Zorg

U kunt bij het loket Samenleving en Zorg ondersteuning vragen voor:

  • het op orde houden van uw huishouden
  • begeleiding thuis of dagbesteding
  • het aanpassen van uw woning
  • mobiliteit in/rond de woning
  • vervoer in de directe woonomgeving en de regio

Hoe werkt het?

Een vraag en dan…?

U kunt zich aanmelden via de knop 'Aanmelden' in het rechtermenu op deze pagina. In uw aanmelding geeft u aan wat uw vraag/probleem is, wat u wel of niet kunt en wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen.

Gesprek

Na uw aanmelding wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis met een van onze Wmo consulenten, een medewerker van Medipoint, Zeeuwland of de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelde Regio (SMWO). Als u wilt, kan een familielid of een mantelzorger bij dit gesprek aanwezig zijn. U kunt ook vragen of een cliëntondersteuner van de SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland u bij dit gesprek wilt ondersteunen.

In dit gesprek bespreekt u:

  • wat uw zorgen zijn
  • wat er goed gaat
  • wat er voor nodig is voor een oplossing van uw probleem

Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt met daarin ook het advies/oplossing. Blijkt dat een Wmo maatwerkvoorziening de beste oplossing is, dan wordt uw aanmelding omgezet in een aanvraag.

Eigen kracht

Bij het oplossen van het probleem, kijken we eerst wat u zelf of met hulp van familie, kennissen, buren of vrijwilligers kunt doen. Ook kijken we of voorzieningen als een boodschappendienst of een warme maaltijdvoorziening een oplossing voor u kunnen zijn. Is dit niet of onvoldoende het geval, dan kan een Wmo maatwerkvoorziening uitkomst bieden. 

Zelf zorg inkopen via persoonsgebonden budget

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen levert de Wmo maatwerk. Dat gebeurt in eerste instantie via een voorziening of dienstverlening in natura. Soms echter is passende ondersteuning niet mogelijk via een voorziening in natura. Bijvoorbeeld als uw beperking zo specifiek is, dat daarvoor geen passende voorziening in natura beschikbaar is. In dat geval kan een persoonsgebonden budget worden verstrekt.

Afhandeling aanvraag

Als u een aanvraag hebt ingediend, dan duurt het maximaal acht weken voordat u (schriftelijk) bericht krijgt wat het besluit op uw aanvraag is. In de brief (beschikking) leest u ook wat u moet doen als u het niet eens bent met het besluit.

Wat kost het?

Voor veel maatwerkvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage, alleen voor een rolstoel is wettelijk vastgelegd dat een eigen bijdrage niet opgelegd mag worden. Ook op maatwerkvoorzieningen voor kinderen tot 18 jaar, wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. Op basis van uw inkomen, leeftijd en huishouden berekent het CAK hoeveel u per vier weken maximaal kunt betalen. Uw eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan dit maximum en de daadwerkelijke kosten van uw maatwerkvoorziening. Wilt u een indicatie van uw eigen bijdrage weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, maak dan een proefberekening via hetcak.nl.