Wmo en het loket Samenleving en zorg

Omschrijving

Wilt u meer weten over zorg/ondersteuning voor uzelf of uw partner via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Of over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? 

Dan kunt u contact opnemen met het loket Samenleving en zorg. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer (0111) 452 280. Op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

U kunt bij het loket Samenleving en zorg terecht met vragen over:

 • het op orde houden van uw huishouden
 • begeleiding thuis of dagbesteding
 • het aanpassen van uw woning
 • mobiliteit in/rond de woning
 • vervoer in de directe woonomgeving en de regio

Maar het loket is ook voor vragen over:

 • jeugdhulp en
 • participatie (werk en inkomen)

Hoe werkt het?

Zelf een oplossing vinden?

De Wmo is voor iedereen die hulp nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Of om mee te kunnen doen in de samenleving. Als dat niet of moeilijk gaat, kunt u mogelijk zelf of met hulp van familie, kennissen of vrijwilligers een oplossing bedenken. Bij voorbeeld door gebruik te maken van een boodschappendienst, een warme maaltijdvoorziening of door zelf huishoudelijke hulp te regelen.

Lukt dat niet of is er meer nodig dan kunt u zich aanmelden via de knop 'Aanmelden' in het rechtermenu op deze pagina. 

In uw aanmelding geeft u aan:

 • wat uw vraag/probleem is 
 • wat u wel of niet kunt en 
 • wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te lossen

Gesprek

Na uw aanmelding wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. Als u wilt, kan een familielid of een mantelzorger hierbij aanwezig zijn. U kunt ook vragen of een cliĆ«ntondersteuner van de SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland u hierbij wilt ondersteunen. SMWO biedt deze ondersteuning gratis aan.

In dit gesprek bespreekt u:

 • wat uw zorgen zijn
 • wat er goed gaat
 • wat er voor nodig is voor een oplossing van uw probleem

Het vervolg

Van dit gesprek ontvangt u een verslag met daarin ook het advies/oplossing. Als blijkt dat een Wmo (maatwerk)voorziening voor u de beste oplossing is, dan wordt uw aanmelding omgezet in een aanvraag. 

Voor deze Wmo-voorziening kunt u kiezen tussen zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Na het indienen van de aanvraag duurt het maximaal acht weken voordat u schriftelijk bericht (beschikking) krijgt over het besluit op uw aanvraag. In deze brief leest u ook wat u moet doen als u het niet eens bent met het besluit.

Wat moet ik doen?


Wat kost het?

Voor veel Wmo (maatwerk)voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. 

Dit geldt niet voor een rolstoel of voor een Wmo voorziening voor kinderen tot 8 jaar.