Uitkering, levensonderhoud (bijstand)

Omschrijving

Werk gaat voor uitkering. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Voordat u in aanmerking komt voor een uitkering voor levensonderhoud (bijstand) moet u zelf eerst proberen om (betaald) werk te vinden. Als dit niet lukt biedt de Participatiewet een aantal mogelijkheden om uw kansen op werk te vergroten (re-integratie, scholing etcetera). Blijkt betaald werk (tijdelijk) niet mogelijk, dan is het mogelijk dat u een uitkering voor levensonderhoud (bijstand) ontvangt.Deze uitkering is bedoeld om de periode te overbruggen totdat u (weer) werk hebt gevonden.

De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of gehuwden of samenwonenden gelden andere bijstandsnormen.

Als u een uitkering hebt moet u rekening houden met arbeids- en re-integratieverplichtingen en de inlichtingenplicht. De Participatiewet is daar heel duidelijk over. 

Lees (voordat u een eventueel een afspraak maakt) de informatie in het rechter menu op deze pagina.

Eigen vermogen

Bij uw eigen vermogen hoort onder andere uw spaargeld, uw auto en uw eigen huis. Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u niet meer dan € 5.940 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u alleenstaande ouder, getrouwd of hebt u een samenlevingscontract? Dan mag u niet meer dan € 11.880 hebben.
  • Hebt u meer dan € 50.100 aan eigen vermogen in uw woning? Dan kunt u de bijstandsuitkering krijgen als een lening.

Hoe werkt het?

Voordat u een uitkering wilt aanvragen, dient u zich in te schrijven als werkzoekende op werk.nl.

Daarna kunt u een uitkering aanvragen door te klikken op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.

Afhandelingsduur

Voor de afhandeling van uw aanvraag geldt een termijn van maximaal acht weken. Is dit niet haalbaar, dan ontvangt u daarover bericht.

Bezwaar en beroep

U ontvangt een schriftelijk besluit (beschikking) op uw aanvraag. Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. Is dat het geval dan kunt u bij het college van burgemeester en wethouders schriftelijk bezwaar indienen. Dat is mogelijk binnen zes weken na de dagtekening (datum) van dit besluit. Hoe u dat het beste kunt doen, leest u in de folder 'Algemene wet bestuursrecht'.

Wat moet ik doen?

Voordat u een uitkering wilt aanvragen, dient u zich in te schrijven als werkzoekende op www.werk.nl (DigiD nodig).

Daarna kunt u een uitkering aanvragen door te klikken op de knop "Aanvragen" in het rechter menu.