Verplichte opname psychiatrisch ziekenhuis

Voor een verplichte opname en de behandeling van personen in een psychiatrisch ziekenhuis zijn procedures opgesteld, die wettelijk zijn vastgelegd.

De Wet Bijzondere opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) geeft de procedures weer voor het (gedwongen) opnemen en behandelen van personen in psychiatrische ziekenhuizen. De burgemeester kan op grond van artikel 20 Bopz iemand in bewaring stellen (ibs). Dit kan alleen als de betrokkene voor zichzelf en zijn omgeving een gevaar vormt als gevolg van een geestelijke stoornis.

Bij een spoedprocedure kan de burgemeester tot inbewaringstelling gelasten. In dat geval is het gevaar zo onmiddellijk en dreigend dat de vordering van een Rechterlijke Machtiging niet kan worden afgewacht.

Meer informatie vind u op dwangindezorg.nl.