Takenpakket gemeente voor jeugdhulp

GEMEENTE  EN JEUGDHULP

Soms is professionele hulp/ondersteuning nodig voor het vinden van een oplossing en het voorkomen van knelpunten binnen het gezin. Snel passende hulp/ondersteuning vinden is dan belangrijk.

De gemeente kan daarbij helpen, want de gemeente is volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. 

 Dit houdt in:

 • preventieve opvoedondersteuning via GGD Zeeland
 • advies bij (eenvoudige)opvoedvragen
 • geestelijke gezondheidszorg voor jongeren
 • jeugdbescherming
 • jeugdreclassering
 • de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

De gemeente houdt zich bezig met:

 • het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen (bijvoorbeeld in een wijk)
 • behandeling van aanvragen jeugdhulp
 • hulpverlening en/of ondersteuning aan gezinnen/jongeren met problemen
 • begeleiding van jongeren met een verstandelijke beperking
 • hulp en behandeling van problemen bij het opgroeien van kinderen (tot 18 jaar) mét of zonder (licht) verstandelijke beperking
 • het ontwikkelen van jeugdbeleid
 • de inkoop van jeugdhulp via de regionale inkooporganisatie Zeeland.  Zie documenten/contactgegevens-aanbieders-zeeuwse-raamcontracten-2017

Het loket Samenleving en zorg is hét adres (de toegang) voor uw vragen over opvoeden en opgroeien

Maar ook voor vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet (werk en inkomen).

Dit loket is bereikbaar via deze website of via telefoonnummer (0111) 452 280 op maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 16.00 uur.

Jeugdhulp is mogelijk via: