Privacy en klachten jeugdhulp

Wettelijke bescherming privacy

Voor een aanvraag jeugdhulp is vaak heel persoonlijke informatie nodig. Het spreekt voor zich dat de hulpverlener heel zorgvuldig omgaat met deze informatie. Om u goed te kunnen helpen kan het nodig zijn om deze informatie te delen met andere professionals.

Hiervoor gelden wettelijke voorschriften (Wet bescherming persoonsgegevens, Jeugdwet, Wet BIG en het Burgerlijk wetboek).

Klachten

Het gebeurt niet vaak, maar soms verloopt het contact tussen u en de hulpverlener niet helemaal naar wens. Of vindt u dat u niet correct behandeld bent door een gemeentelijk medewerker.

Het is natuurlijk altijd het beste om dit eerst te bespreken met de hulpverlener of gemeentelijk medewerker zelf. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht melden bij:

  • De instantie voor jeugdhulp waarvan u jeugdhulp ontvangt: voor klachten over de hulpverlener.
    Hoe dat moet kunt u het beste bij deze organisatie zelf navragen.
  • De gemeente: voor klachten over het gedrag van de gemeentelijke medewerker.