Jeugdhulp, aanmelding

Omschrijving

Hebt u vragen? Wilt u advies over de opvoeding of het opgroeien van uw kind? Op de website jeugdengezinschouwen-duiveland.nl vindt u praktische informatie over opvoeden en opgroeien. Via deze website kunt u uw vraag stellen. U kunt ook vragen om teruggebeld te worden. 

U kunt ook bellen met een jeugdverpleegkundige van de GGD, telefoonnummer (0800) 00 96. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.30.

Lukt het niet om via de website of telefonisch een oplossing te vinden voor uw vragen of zorgen over uw kind? Neem dan contact op met het loket Samenleving en zorg van de gemeente.

Hoe werkt het?

Contact met het loket Samenleving en zorg

Digitaal

Voor een aanmelding klikt u op de knop 'Aanmelden' in het rechtermenu op deze pagina. U logt in met de DigiD van uw kind of uw eigen DigiD. Na uw aanmelding neemt de medewerker jeugd binnen drie werkdagen contact met u op.

Telefonisch  

Als u dat prettiger vindt, kunt u bellen naar het loket Samenleving en zorg, telefoon (0111) 452 280. Dit loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30.

Als u belt met een (inhoudelijke) vraag over een lopende zaak, dan wordt u doorverbonden met degene die uw vraag of verzoek behandelt. Is die niet aanwezig, dan neemt een medewerker contact met u op. 

Crisissituaties buiten kantoortijden (na 17.00 uur en in het weekeinde):

  • voor jongeren tot 23 jaar, telefoon (0411) 650 681
  • voor 23 jaar of ouder, telefoon (085) 222 00 19

In geval van spoed, bel direct 112, de huisarts of politie.


Verloop van uw aanmelding

Gesprek (intake)

In het telefoongesprek met de medewerker van het loket Samenleving en zorg worden veel vragen gesteld. Dit is nodig om een goed beeld van uw situatie te krijgen. Als tijdens dit gesprek blijkt dat er (meer) hulp nodig is, volgt een aanvraag. De medewerker jeugd maakt dan een afspraak voor een huisbezoek. 

Huisbezoek

Tijdens het huisbezoek bespreekt u samen met de medewerker jeugd:

  • Wat uw zorg of probleem is.
  • Wat er goed gaat.
  • Wat een mogelijke oplossing kan zijn.
  • Welke mogelijkheden u zelf, of met hulp van mensen uit uw omgeving, hebt om aan een oplossing te werken.

U bespreekt samen wat in uw situatie het beste is en welke instantie eventueel hulp kan bieden. Daarbij wordt gewerkt vanuit de gedachte één gezin, één plan, één hulpverlener. Daarmee wordt voorkomen dat uw gezin te maken krijgt met verschillende hulpverleners en verschillende instanties. De telefonische intake en/of het huisbezoek kan leiden tot een aanvraag voor jeugdhulp.  

Verwijsindex

De gemeente is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk digitaal registratiesysteem. Hierin kunnen professionals aangeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden. 

De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals, die toestemming hebben om met dit systeem te werken. Uw gegevens zijn alleen zichtbaar voor de professionals(s) met wie u te maken hebt. Als u dat wilt kunt u inzage in de registratiegegevens vragen. Kijk op verwijsindexzeeland.nl.

Familiegroepsplan

Als u vragen of zorgen hebt over het opvoeden van uw kind(eren), kunt u zelf het initiatief nemen om een oplossing daarvoor te bedenken. Bijvoorbeeld via het opstellen van een familiegroepsplan. Bij dit familiegroepsplan staat de oplossing vanuit het gezin centraal.

Vertrouwenspersoon  

Maakt uw gezin gebruik van jeugdhulp en hebt u vragen of klachten? Dan kunt u (gratis) ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Uw kind kan ook een vertrouwenspersoon raadplegen. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar het landelijk telefoonnummer van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) (088) 55 51 000 of een e-mail sturen. Meer informatie vindt u op akj.nl.

De informatie die u geeft is vaak heel persoonlijk. Daarom bepaalt u zelf welke informatie u geeft en voor wie die is bedoeld. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld. Dit gebeurt op basis van Wet bescherming persoonsgegevens, Jeugdwet, Wet BIG, Beroepscode SKJ en het Burgerlijk wetboek.

Bezwaar en beroep

Burgemeester en wethouders nemen een besluit over uw aanvraag. U krijgt hiervan schriftelijk bericht (beschikking). Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan door een het indienen van een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de folder 'Algemene wet bestuursrecht' (zie 'Bekijk ook' in het rechtermenu) leest u hoe u dat moet doen.