Gastouderbureau starten

Omschrijving

Via de Rijksoverheid is het geregeld dat u een aanvraag exploitatie gastouderbureau (GOB) kan doen. De houder die het GOB wil gaan exploiteren, moet een aanvraag indienen. U doet deze aanvraag bij de gemeente waarin het gastouderbureau is of wordt gevestigd.

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP)

Vanaf 1 juli 2010 is het Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) voor iedereen in te zien. In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De gemeente zorgt voor de registratie van kinderopvangorganisaties.

Kinderopvangtoeslag gekoppeld aan LRKP

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u gebruikmaken van een kinderopvangvoorziening die in het LRKP staat. De Belastingdienst controleert dit. Voor peuterspeelzalen kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen, ook al staan ze wel in het LRKP.

Hoe werkt het?

Om een aanvraag in te dienen, klikt u op de knop 'Aanvragen' in het rechtermenu op deze pagina.