Familiegroepsplan

Opvoeden en opgroeien gaan niet (altijd) vanzelf. Als u vragen/zorgen hebt over het opvoeden van uw kind(eren) kunt u zelf het initiatief nemen om een oplossing daarvoor te bedenken. Dat kan via het opstellen van een familiegroepsplan. De Jeugdwet biedt daarvoor mogelijkheden. Bij dit familiegroepsplan staat de oplossing vanuit het gezin centraal.

FAMILIEGROEPSPLAN, WAT IS HET?

Het familiegroepsplan bestaat uit een overzicht met drie kolommen.

Wat zijn uw zorgen | Wat gaat er goed | Plan/acties (oplossingen)
 

U vraagt zich wellicht af waarom er in dit familiegroepsplan aandacht is voor wat goed gaat in uw gezin. Zorgen over de opvoeding kunnen zo overheersend zijn, dat u daardoor geen/onvoldoende oog meer hebt voor alles wat wél goed gaat in uw gezin. Daarom biedt de tweede kolom ruimte voor oplossingen die binnen uw gezin goed hebben gewerkt. Wellicht dat deze oplossingen ook helpen voor het huidige probleem. In kolom drie kunt u aangeven wat er moet gebeuren (acties) om het probleem op te lossen.

FAMILIEGROEPSPLAN: MET WIE MAAKT U HET?

Als u kiest voor het familiegroepsplan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • u stelt het plan met uw gezin op
 • u stelt het plan op met steun van mensen die uw gezin goed kennen (familie, vrienden, buren etcetera)
 • u stelt het plan op met ondersteuning van een hulpverlener. Dat kan bij voorbeeld als u niet weet wat er mogelijk is en waar u terecht kunt voor het vinden van een oplossing.   

FAMILIEGROEPSPLAN: WAAROM?

 • het familiegroepsplan is een plan, gemaakt vóór en dóór uw gezin
 • het familiegroepsplan is helemaal afgestemd op uw gezinssituatie
 • bij het familiegroepsplan behoudt u altijd zelf de regie, dat wil zeggen dat u beslist wat er gebeurt en hoe het gebeurt?
 • u kunt hierbij natuurlijk wel ondersteuning vragen om u op weg te helpen

HANDIGE TIPS VOOR EEN FAMILIEGROEPSPLAN

Als u aan de slag gaat met het opstellen van een familiegroepsplan is het handig om vooraf een paar praktische afspraken te maken, zoals:

 1. Wie is gespreksleider en wie zet de afspraken op papier?
 2. Wat gaat u samen bespreken? Welke zorgen en wat gaat er goed?
 3. Welke achtergrondinformatie is nodig voor het bedenken van een oplossing?
 4. Welke oplossingen zijn mogelijk. Spreek daarbij ook af wie wanneer wat doet?
 5. Plan een nieuwe bijeenkomst om na te gaan wat de resultaten van de acties zijn.
 6. Wat te doen als de situatie verandert of als het anders loopt dan afgesproken?

Andere relevante websites:

familiemaakteigenplan.nl