De financiële kant van jeugdhulp

Zorg in natura (Zin)

Als specialistische jeugdhulp nodig is, kan de gemeente deze jeugdhulp rechtstreeks aan de zorgaanbieder betalen, zodat u daar geen omkijken naar hebt. Dit heet Zorg in natura (Zin)

De gemeente heeft hiervoor contracten afgesloten met een groot aantal jeugdhulpaanbieders. Een overzicht hiervan vindt u op inkoopjeugdhulpzeeland.nl  Zie documenten/contactgegevens-aanbieders-zeeuwse-raamcontracten-2017.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Via een persoonsgebonden budget kunt u zelf jeugdhulp inkopen. Dit is mogelijk als:

  • de beschikbare jeugdhulp in natura niet geschikt is voor uw situatie. Hiervoor moet u kunnen motiveren waarom jeugdhulp via zorg in natura niet passend is.
  • de jeugdhulp via een pgb van goede kwaliteit is.
  • u het persoonsgebonden budget kunt beheren. U kunt dit zelf doen of met hulp van iemand uit uw omgeving, een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde.
  • u zelf een zorgaanbieder zoekt en een overeenkomst met hem afsluit. U moet dan ook zelf een zorgplan en een begroting opstellen. Maar u moet ook zelf de administratie van het pgb bijhouden.

Kiest u voor een pgb dan betaalt de gemeente het budget aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze betaalt het bedrag rechtstreeks aan de zorgverlener. U hoeft dat dus niet zelf te doen.

Wilt u nagaan of een pgb iets voor u is. Doe de (gratis) pgb-test.