Aanwinsten archief

Veel mensen en instellingen schenken elk jaar opnieuw materiaal aan het gemeentearchief. Zo dragen zij eraan bij dat waardevolle stukken, foto’s en dergelijke behouden blijven. We maken overzichten van onze aanwinsten. Deze aanwinstenlijsten vindt u in het rechtermenu. Graag laten wij u hieronder met een bijzondere aanwinst kennismaken, die wij in de tweede helft van 2016 ontvingen.

Brieven uit de Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog blijft in de belangstelling staan, ook nu het getal nog levende ooggetuigen van deze zware tijd steeds kleiner wordt. Mede daarom werd vorig jaar musea en andere erfgoedinstellingen de actie 'Niet Weggooien!' gestart. Hiermee wilden zij voorkomen dat originele voorwerpen en documenten uit deze periode, die voor velen vaak niet belangrijk lijken, verloren zouden gaan. Vandaar dat zij het publiek opriepen deze stukken naar museum of archief te brengen.

Wij werden recentelijk blij verrast met de schenking van mevrouw Kuijper-Vijverberg uit Ouwerkerk, bestaande uit een stapeltje brieven, afkomstig van leden van de familie Slager uit Ouwerkerk. Veel inwoners van het eiland werden in 1944 gedwongen naar elders te vertrekken. Zo raakten ook de meeste inwoners van Ouwerkerk, waar de familie woonde, verspreid over heel Nederland. Vanuit hun nieuwe woonplaatsen schreven familieleden, vrienden en dorpsgenoten naar de achtergebleven familie Slager over hun wel en wee. Soms over kleine dingen, zoals een prentbriefkaart van een leerling van Elisabeth Slager bijvoorbeeld, soms over grote dingen zoals beschietingen, bombardementen of het zorgen voor een gezin in Rotterdam in de hongerwinter. In veel brieven klinkt de heimwee door van de verdreven bewoners naar hun eigen kleine dorpje en voel je het verlangen naar een snelle terugkeer.

Met deze brieven, die ons een kleine inkijk geven in wat een aantal van die inwoners van Ouwerkerk meemaakten in de jaren 1944-1945, en hoe zij die tijd beleefden, zijn wij bijzonder blij. Ze zullen opgenomen worden in de Handschriftenverzameling van het gemeentearchief.

Brieven en kaarten aan de familie Slager, 1944-1945.