Aanwinsten archief

Veel mensen en instellingen schenken elk jaar opnieuw materiaal aan het gemeentearchief. Zo dragen zij eraan bij dat waardevolle stukken, foto’s en dergelijke behouden blijven. Graag laten wij u met een bijzondere aanwinst kennismaken.

GEZICHT OP SLOT WINDENBURG TE DREISCHOR

Met de bouw van slot Windenburg werd begonnen tussen 1397 en 1401. Zulke kleine kastelen werden na de Middeleeuwen steeds minder belangrijk als veilig heenkomen. De muren waren niet bestand tegen de vuurkracht van kanonnen. Slot Windenburg verdween echter niet door wapengeweld, maar door verwaarlozing. Eigenaar Cornelis de Jonge van Dreischor verkocht de 240.000 stenen in 1837 aan een Brouwse timmerman. Het bouwvallig geworden slot werd door hem gesloopt.

Tijdens onderzoeken in 1955 bleek het kasteel gebouwd te zijn op een cirkelvormige fundering. De fundamenten hadden een middellijn van meer dan zeventien meter. De muurdikte was bijna 2,50 m. De verdiepingen hadden wat dunnere muren. Aanvankelijk was er zelfs een kleine binnenplaats. Om de ruimte van de kamers wat te vergroten waren er tegen de buitengevel een soort balkons aangebracht.

In 1955 werd op dezelfde locatie aan de Slotstraat Huize Windenburg gebouwd als ambtswoning voor de burgemeester. Het gebouw werd zes jaar later overbodig vanwege de gemeentelijke herindeling, waarbij Dreischor onderdeel werd van de gemeente Brouwershaven. In 1968 is het verkocht aan een particuliere eigenaar.

Beeldbank, THA-1716. J.F. Christ del. / C.A. Vieweg Excud. / P. Lauters Lith. / Steend. v. Desguerois et Co. Deze afbeelding is opgenomen in een deel van het werk Mr. C.P.E. Robidé van der Aa, Oud-Nederland in de uit Vroegere Dagen, Overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld. Nijmegen, 1841-1846.

Beeldbank, THA-1716. J.F. Christ del. / C.A. Vieweg Excud. / P. Lauters Lith. / Steend. v. Desguerois et Co. Deze afbeelding is opgenomen in een deel van het werk Mr. C.P.E. Robidé van der Aa, Oud-Nederland in de uit Vroegere Dagen, Overgeblevene Burgen en Kasteelen geschetst en afgebeeld. Nijmegen, 1841-1846.