Aanwinsten archief

Veel mensen en instellingen schenken elk jaar opnieuw materiaal aan het gemeentearchief. Zo dragen zij eraan bij dat waardevolle stukken, foto’s en dergelijke behouden blijven. Graag laten wij u met een bijzondere aanwinst kennismaken.

Meester in de Orde van Vrijmetselaars

Willem Cannenburg (1754-1839) was een zeer succesvolle zakenman in Zierikzee. Bij zijn overlijden laat hij een vermogen van 1,1 miljoen gulden na. Omgerekend naar de huidige tijd (2016) is dat ongeveer 10,5 miljoen euro. Cannenburg komt in 1776 naar Zierikzee. Na een mindere start als korenwasser verdient hij veel geld met het voor de reis gereed maken van schepen. Zijn handelshuis en zijn politieke positie in de stad nemen snel aan betekenis toe. In 1795 wordt hij raadslid. Tevens is hij als schepen lid van de Rechtbank in Zierikzee.

In 1807 ontvangt Willem Cannenburg de graad van meester in Loge De Ster in ‘t Oosten in Zierikzee Deze Loge van de orde van Vrijmetselaars was kort daarvoor, in 1800, opgericht. De meestertitel is vastgelegd in een fraaie oorkonde, afgegeven door de meester en officieren van de Loge. Aan de oorkonde is met een rood lint een zegel in een doosje bevestigd. Dit zegel is het oudst bekende zegel van de Loge. U kunt deze bijzondere akte zien tijdens de tentoonstelling ’Aanwinsten 2019’ tot en met 7 juni in het Stadhuismuseum. 

We ontvingen ook meer dan twee meter archief van de Vrijmetselaarsloge De Ster in ‘t Oosten met notulen, correspondentie, stukken omtrent financiën en stukken met betrekking tot de activiteiten. Dit zijn waardevolle aanwinsten voor onze collectie!

5489 Handschriftenverzameling, inventarisnummer 1193, Akte van toelating als meester in de Orde der Vrijmetselaren van Willem Cannenburg Gz., 53 jaar, raad van de stad Zierikzee.  Geschonken door de heer Van Bodegom.

5489 Handschriftenverzameling, inventarisnummer 1193, Akte van toelating als meester in de Orde der Vrijmetselaren van Willem Cannenburg Gz., 53 jaar, raad van de stad Zierikzee. 
Geschonken door de heer Van Bodegom.