Personen

Veel informatie over personen (genealogische gegevens) kunt u vinden in doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 en de Burgerlijke Stand van na 1811. 

Wij gaan over op een ander database- en zoeksysteem. Met ingang van 1 januari 2019 is ons zoeksysteem Atlantis daarom niet meer bereikbaar. Alle genealogische gegevens worden momenteel overgezet naar het Zeeuws Archief en zijn daar binnenkort te raadplegen. Veel genealogische gegevens zijn reeds opgenomen op Zeeuwen Gezocht. De beeldbank is grotendeels eveneens te vinden op Europeana.

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN VOOR 1811

Het gemeentearchief Schouwen-Duiveland bezit alle bewaard gebleven doop-, trouw- en begraafboeken van de steden en dorpen op Schouwen-Duiveland uit de periode voor 1811. De doop- en trouwboeken werden bijgehouden door de kerken; begraafboeken door de kerken óf door de plaatselijke overheid. Deze bronnen kunt u in de studiezaal ook in gekopieerde vorm raadplegen. 

Niet alle doop- en trouwboeken zijn bewaard gebleven. In 1940 is bij het bombardement van Middelburg een deel van deze registers verbrand. Het gaat daarbij in het bijzonder om de plaatsnamen vanaf Renesse. Dit betekent onder meer dat vrijwel alle doop- en trouwboeken van Zierikzee verloren zijn gegaan. Wel is van deze registers een groot deel van de indices bewaard.

BURGERLIJKE STAND/BEVOLKINGSREGISTERS VANAF 1811

In Atlantis vindt u de openbare registers op de Burgerlijke Stand tot en met 1916 (geboorten), 1941 (huwelijken) en 1966 (overlijden).

Overige mogelijkheden voor het online vinden van genealogische informatie

U vindt in binnenkort in het zoeksysteem van het Zeeuws Archief ook informatie uit de volgende bronnen:

  • lidmatenregisters van kerken
  • indices op de poortersboeken van Brouwershaven en Zierikzee
  • bewerkingen van delen van rechterlijke en weeskamerarchieven
  • akten van indemniteit (borgstelling bij eventuele armlastigheid)

Daarnaast kunt u informatie over personen vinden in:

  • Notariële Akten: veel informatie over personen en onroerend goed is te vinden in de akten van de notarissen voor 1811.
  • Weeskamer Zierikzee: veel informatie over personen en familierelaties is te vinden in het archief van de Weeskamer Zierikzee (1484 - 1811). 

Nog niet alles online
Veel informatie kunt u online via Atlantis vinden, maar nog niet alles. Is de informatie, die u wenst niet online beschikbaar, dan kunt u deze in de studiezaal inzien.

INFORMATIEVERZOEK

Kunt u de informatie die u wenst niet online vinden, neem dan contact met ons op. Dat kan via het ‘informatieverzoek gemeentearchief’.