Personen

Veel informatie over personen (genealogische gegevens) kunt u vinden in doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811 en de Burgerlijke Stand van na 1811. 

Alle genealogische gegevens zijn te vinden bij het Zeeuws Archief op Zeeuwen Gezocht. De beeldbank is hier te vinden.

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN VOOR 1811

Het gemeentearchief Schouwen-Duiveland bezit alle bewaard gebleven doop-, trouw- en begraafboeken van de steden en dorpen op Schouwen-Duiveland uit de periode voor 1811. De doop- en trouwboeken werden bijgehouden door de kerken; begraafboeken door de kerken óf door de plaatselijke overheid. Deze bronnen kunt u in de studiezaal ook in gekopieerde vorm raadplegen. 

Niet alle doop- en trouwboeken zijn bewaard gebleven. In 1940 is bij het bombardement van Middelburg een deel van deze registers verbrand. Het gaat daarbij in het bijzonder om de plaatsnamen vanaf Renesse. Dit betekent onder meer dat vrijwel alle doop- en trouwboeken van Zierikzee verloren zijn gegaan. Wel is van deze registers een groot deel van de indices bewaard.

BURGERLIJKE STAND/BEVOLKINGSREGISTERS VANAF 1811

In Mais Flexis vindt u de openbare registers op de Burgerlijke Stand tot en met 1919 (geboorten), 1944 (huwelijken) en 1969 (overlijden).

Overige mogelijkheden voor het online vinden van genealogische informatie

U vindt in het zoeksysteem van het Zeeuws Archief ook informatie uit de volgende bronnen:

  • lidmatenregisters van kerken
  • indices op de poortersboeken van Brouwershaven en Zierikzee

Binnenkort worden toegevoegd:

  • bewerkingen van delen van rechterlijke en weeskamerarchieven

Daarnaast kunt u informatie over personen vinden in:

  • Notariële Akten: veel informatie over personen en onroerend goed is te vinden in de akten van de notarissen voor 1811.
  • Weeskamer Zierikzee: veel informatie over personen en familierelaties is te vinden in het archief van de Weeskamer Zierikzee (1484 - 1811). 

Nog niet alles online
Veel informatie kunt u online via Mais Flexis vinden, maar nog niet alles. Is de informatie, die u wenst niet online beschikbaar, dan kunt u deze in de studiezaal inzien.