Thema's

Bevrijding 75 jaar

Schouwen-Duiveland Bevrijd!

Terwijl de rest van Zeeland al in de herfst van 1944 was bevrijd, moest Schouwen-Duiveland nog een half jaar wachten totdat de Nederlandse vlag weer uit mocht. Op 8 mei, 75 jaar geleden, gaf de laatste Duitser zich hier over. Gemeentearchivaris Ineke van den Broek vertelt er over op Omroep Zeeland.

Strao

Strao rijden 

Op 31 maart 2018 werd eeuwenoude traditie ‘strao rijden’ tijdens de Landschapsdag op boerderij Molenberg in Burgh-Haamstede officieel bijgeschreven in de Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Graag vertellen we u meer over de herkomst van de strao en de strao door de tijden heen. En over de toekomst van deze levende traditie.
Klik op de afbeelding om presentatie te starten

Tegel watersnoodramp presentatie

Herdenking Watersnoodramp

1 februari 2018 is het 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp ons trof. Met beeld- en archiefmateriaal vertellen we over die noodlottige nacht en de dagen erna, over de communicatie met de buitenwereld, de schade, de slachtoffers en de hulp en wederopbouw.
Klik op de afbeelding om presentatie te starten

Geluk in het Archief

Geluk in het Archief

Naar aanleiding van de Maand van de Geschiedenis 2017 (thema ‘Geluk’) gingen we op zoek naar Geluk in het Archief. Is geluk alleen een product van onze tijd of zijn mensen altijd bezig geweest het geluk te vinden?  En waar zit geluk hem dan in? Zit het hem in familierelaties? Vind je het in vriendschappen? Zit het hem in het hebben van werk en geld? Of in het vinden van de (grote) liefde? En wat vinden we er van terug in het archief? We laten zes verhalen zien uit ons archief die met het geluk van mensen te maken hebben.  
Klik op de afbeelding om presentatie te starten

Gekrompen dorpen

Op Schouwen-Duiveland zijn in de loop van vijf eeuwen meer dan twintig dorpen gekrompen of verdronken. Een fors aantal dorpen is gekrompen tijdens de Tachtigjarige oorlog. In 1575/1576 vond het beleg van Zierikzee door de troepen van de Spaanse koning onder bevel van Christóbal de Mondragón plaats. In dat kader werd Schouwen onder water gezet. Bovendien vonden plundertochten plaats. In een aantal dorpen keerden slechts weinig inwoners terug. De afbraak van de kerk markeerde vaak het moment dat het dorp verviel tot een gehucht of nog minder. 
Het water was een geduchte vijand voor het voortbestaan. In het zuidelijk deel van Schouwen verdwenen maar liefst veertien dorpen en gehuchten aan het steeds maar oprukkende water. De watersnoodramp van 1953 bracht met zich mee dat kleine dorpen verder inkrompen. Verwoeste huizen werden afgebroken en niet meer opgebouwd. Andere plaatsen groeiden daarentegen want veel bewoners trokken daarheen. Door middel van borden bij de gekrompen en verdronken dorpen wordt de herinnering levend gehouden aan de plaatsen waar geleefd, gewoond en gewerkt werd.

Bommen op Zierikzee

Klik op de afbeelding voor de
presentatie


In de nacht van 29 op 30 april 1917 werd Zierikzee opgeschrikt door suizende bommen en explosies.

Ds. J. Gouverneur: 'Werden wij uit een vasten slaap gewekt door een plostelingen knal. Mijn vrouw riep mij nog toe: ‘zeker een mijn’. (..) Ik antwoordde: 'Neen! Het is iets ontzettends'. Spoedig volgde een tweede knal, een derde en intusschen vielen de ruiten op onze slaapkamer in, terwijl stukken hout losraakten en het dak van mijn buurman terecht kwam op ’t balcon van mijn studeerkamer.. (..) Ik rilde in mijn bed. Toen zag ik door het gordijn heen een helsch zoeklicht en hoorde wij de motor van een vliegmachine, benevens het fluiten der bommen'.

Er vallen acht bommen. Er zijn drie doden te betreuren: Walterus Leidekkers (48 jaar), zijn echtgenote Cornelia Jacoba Leidekkers-Hage (48 jaar) en hun neefje Gerardus Johannes Leijdekkers (3 jaar) komen om het leven. De schade is enorm. Een aantal huizen is vernietigd of zo beschadigd dat ze moeten worden afgebroken. Tientallen andere huizen zijn zwaar beschadigd. De schade bedraagt zo'n 100.000 gulden.

Klik op de foto om de presentatie te bekijken die het gemeentearchief heeft gemaakt over dit zogenaamde ‘vergissingsbombardement’, over de schade, de reacties en de schuldvraag. 

Schouwen-Duiveland en de Eerste Wereldoorlog

Klik op de afbeelding voor de 
presentatie

In augustus 2014 was het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Nederland was een van de weinige neutrale landen. Toch was de oorlog ook hier niet ver weg. Schouwen-Duiveland kreeg te maken met vluchtelingen, soldaten, ontploffingen en nog heel veel meer. Hier laten we zien wat de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog waren voor de bevolking van het eiland.J.D.C. Berrevoets

Klik op de afbeelding voor de
presentatie

Fotograaf Johan Berrevoets (1928-2014) heeft bijna een kwart eeuw allerlei gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland gefotografeerd. Zijn foto’s illustreerden artikelen in de Zierikzeesche Nieuwsbode, de PZC, Ons Eiland en een enkele keer de landelijke media. Naar aanleiding van zijn overlijden in 2014 besteedde het Gemeentearchief met een kleine tentoonstelling aandacht aan zijn werk, waarbij de nadruk lag op drie thema’s: portretten – gebeurtenissen – landschappen. Deze presentatie vloeide daar uit voort en is een kennismaking met het werk van deze markante Schouwen-Duivelander, die tijdens zijn leven zo veel van ons eiland heeft vastgelegd.