Zonnemaire

Zonnemaire, gezien vanuit het westzuidwesten, 1979. (Delta-Phot)

Zonnemaire, gezien vanuit het westzuidwesten, 1979. (Delta-Phot)

Prof. dr. Pieter Zeeman (1865-1943), natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1930-1940).

Prof. dr. Pieter Zeeman (1865-1943), natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1930-1940).

DE KERN

Zierikzee kent een lange en boeiende geschiedenis. Vermoedelijk is Zierikzee in de 10e eeuw ontstaan. Omstreeks 1200 verkreeg de plaats stadsrechten. Deze werden in 1248 door graaf Willem II van Holland bevestigd. In de 14e en 15e eeuw kende de stad een grote bloei, dankzij koopvaardij, visserij, zouthandel, lakennijverheid en landbouw. Zierikzee was in die tijd een van de belangrijkste steden van Holland en Zeeland. Begin 14e eeuw werd de stad door de Vlamingen belegerd en ook ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog werd de stad belegerd door de Spanjaarden onder leiding van Mondragon (1575 - 1576). Het centrum van Zierikzee is sinds 1971 een beschermd stads- en dorpsgezicht. De vele monumenten (568) herinneren aan de lange geschiedenis van de stad. Zierikzee vervult een centrumfunctie voor Schouwen-Duiveland. Sinds 1997 is hier het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland gevestigd.

gemeentewapen Zonnemaire

HET WAPEN

Het wapen is een sprekend wapen: een zon oprijzend uit het water. De Hoge Raad van de Adel bevestigde de gemeente het bezit van dit wapen in 1817. Maar dit besluit verviel omdat de leges niet waren betaald. In februari 1950 werd het wapen opnieuw bevestigd.

Meer informatie over Zonnemaire.