Serooskerke

De vroeg 15e eeuwse Alarduskerk van de Hervormde Gemeente op de ring in Serooskerke, 1970-1980 (foto: J.D.C. Berrevoets / J.D.C. Berrevoets sr.)

De vroeg 15e eeuwse Alarduskerk van de Hervormde Gemeente op de ring in Serooskerke, 1970-1980
(foto: J.D.C. Berrevoets / J.D.C. Berrevoets sr.)

Trailerhelling in de haven Schelphoek bij Serooskerke (1985).

Trailerhelling in de haven Schelphoek bij Serooskerke (1985).

DE KERN

Serooskerke is waarschijnlijk ontstaan in de 13e eeuw. Aanvankelijk heette het Sheralardskindskerke. Dit betekent: kerk gesticht door de kinderen van heer Alard. Op Walcheren ligt ook een dorp met de naam Serooskerke. Tijdens de Watersnood van 1953 ontstond bij de haven van Serooskerke een dijkdoorbraak.  In de maanden daarna werd het dijkgat steeds groter en dieper. Het gat werd gesloten door er een nieuwe dijk omheen te leggen. Bij de sluiting werd ook een Phoenix-caisson gebruikt. Op deze plek ontstond daarna het natuurgebied de Schelphoek. Door de eeuwen heen is Serooskerke een dorp van beperkte omvang gebleven. Ook Serooskerke heeft zijn Straofeest.

gemeentewapen Serooskerke

HET WAPEN

De familie Van Tuyll van Serooskerken voert in haar wapen drie rode hondenkoppen op een zilveren veld. De Hoge Raad van Adel bevestigde in 1817 dit wapen aan Serooskerke. De gemeente betaalde de verschuldigde leges echter niet. De Hoge Raad bevestigde daarna op 2 oktober 1821 de gemeente in het bezit van hetzelfde wapen, echter met gewijzigde kleuren: goud op blauw. Deze kleuren waren de oorspronkelijke van de familie Van Serooskerke. Het wapen is gelijk aan dat van Serooskerke op Walcheren.

Meer informatie over Serooskerke.